Kim Jesteśmy?

Kościół Boży w Chrystusie jest kościołem charyzmatycznym związanym z nurtem ewangelicznym. Należy do Aliansu Ewangelicznego w Polsce, który stanowi część Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (European Evangelical Alliance) oraz Światowego Aliansu Ewangelicznego (World Evangelical Alliance). Obecnie w ramach Kościoła Bożego w Chrystusie działają 74 zbory i placówki w całym kraju, które są jednostkami w dużej mierze samodzielnymi. Na czele każdej z nich stoi pastor. Najwyższą władzę Kościoła sprawuje Konferencja Pastorów, zaś koordynacja działań Kościoła leży w rękach wybieranej przez Konferencję Rady Kościoła. Od 1997 r. Prezbiterem Naczelnym KBWCH (przewodniczącym Konferencji Pastorów) jest Andrzej Nędzusiak, wieloletni pastor Zboru Dom Boży w Warszawie. Pozostali członkowie Rady Kościoła to pastorzy: Marek Ciesiółka, Tadeusz Ferfecki, Bogdan Olechnowicz, Jerzy Rycharski, Michał Sikorski oraz Wiesław Ziemba.

Zbór Dom Boży jest najstarszą filią Kościoła Bożego w Chrystusie, której początki sięgają lat 80. Obecnie pastorem jest Rafał Zabłocki. W prowadzeniu zboru pomaga mu Rada Starszych, w której skład oprócz pastora wchodzą: Ania Chojnacka, Ireneusz Maliszewski, Roberta Rafałko oraz Krzysztof Muszyński. 

Więcej o historii Kościoła Bożego w Chrystusie oraz listę zborów znajdziesz tu.

Kronikę KBWCH w odcinkach obejrzysz tu.

about Prezbiter Naczelny KBWCH
Andrzej Nędzusiak