W co wierzymy?

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga, w pełni wiarygodne i jest najwyższym i nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania. 

Jest jeden, odwiecznie istniejący Bóg, w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Zbawienie jest darem Bożym dla grzesznego i zgubionego człowieka, dokonało się przez zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jest dostępne przez wiarę, niezależnie od uczynków.

Chrzest w wodzie przez zanurzenie jest poleceniem Pana Jezusa dotyczącym osób, które nawróciły się i wyznają swoja wiarę w Niego.

Chrzest w Duchu Świętym jest odrębnym od narodzenia na nowo przeżyciem - darem od Boga dla każdego wierzącego.

Wszyscy wierzący w Pana Jezusa są powołani do jedności w Duchu i stanowią Jego jeden Kościół.

Wszyscy ludzie zmartwychwstaną - zbawieni do życia wiecznego, zgubieni na wieczne potępienie.

Jakie wartości są ważne dla nas jako Kościoła?

Osobista relacja z Bogiem

Uczniostwo

Silna Rodzina

Grupy Domowe