Bądź z nami stacjonarnie

Nabożeństwo w każdą niedzielę o 11:00, ul. Białostocka 22 (sala 44, piętro 4) w Warszawie

Bądź z nami online

Oglądaj transmisję nabożeństwa na żywo lub wtedy, kiedy masz czas

Kim jesteśmy?

Zbór Dom Boży jest najstarszą filią Kościoła Bożego w Chrystusie, której początki sięgają lat 80. Kościół Boży w Chrystusie jest kościołem charyzmatycznym związanym z nurtem ewangelicznym. Należy do Aliansu Ewangelicznego w Polsce, który stanowi część Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (European Evangelical Alliance) oraz Światowego Aliansu Ewangelicznego (World Evangelical Alliance). Obecnie w ramach Kościoła Bożego w Chrystusie działają 74 zbory i placówki w całym kraju, które są jednostkami w dużej mierze samodzielnymi. Na czele każdej z nich stoi pastor. Najwyższą władzę Kościoła sprawuje Konferencja Pastorów, zaś koordynacja działań Kościoła leży w rękach wybieranej przez Konferencję Rady Kościoła. Od 1997 r. Prezbiterem Naczelnym KBWCH (przewodniczącym Konferencji Pastorów) jest Andrzej Nędzusiak.

 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga, w pełni wiarygodne i jest najwyższym i nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania.
 • Jest jeden, odwiecznie istniejący Bóg, w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 • Zbawienie jest darem Bożym dla grzesznego i zgubionego człowieka, dokonało się przez zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jest dostępne przez wiarę, niezależnie od uczynków.
 • Chrzest w wodzie przez zanurzenie jest poleceniem Pana Jezusa dotyczącym osób, które nawróciły się i wyznają swoja wiarę w Niego.
 • Chrzest w Duchu Świętym jest odrębnym od narodzenia na nowo przeżyciem - darem od Boga dla każdego wierzącego.
 • Wszyscy wierzący w Pana Jezusa są powołani do jedności w Duchu i stanowią Jego jeden Kościół.
 • Wszyscy ludzie zmartwychwstaną - zbawieni do życia wiecznego, zgubieni na wieczne potępienie.

Wieczór uwielbienia

W sobotę 29 października o 18:00 spotykamy się na Białostockiej 22 (sala 44, piętro 4) na wieczór uwielbienia i modlitwy. Zarezerwuj czas, przyjdź i oczekuj wielkich rzeczy!

Modlimy się razem

Jeśli chcesz przyłączyć się do wspólnej modlitwy, to zapraszamy w każdy wtorek o 18:00 oraz w niedzielę o 10:00 do sali nr 44 (piętro 4). Wierzymy w Bożą obietnicę, że On daje się znaleźć tym, którzy Go szukają.

Fundamenty wiary

Nie wiesz dlaczego mamy "pewność zbawienia" a jednocześnie "nadzieję zbawienia"? Niebawem ruszy kolejny cykl spotkań "Fundamenty wiary", na których będziemy rozważać cały proces zbawienia człowieka przez Boga. Spotkania będą odbywać się w sali nr 44 (piętro 4). Nie musisz uczestniczyć we wszystkich! Więcej szczegółów wkrótce:)

Tematy spotkań:

 • proces zbawienia człowieka
 • dlaczego Jezus musiał zostać ukrzyżowany
 • chrzest wodny
 • chrzest w Duchu Świętym
 • czym jest Kościół
 • warunki bycia uczniem Chrystusa
 • co nas czeka - zmartwychwstanie

Pomoc Ukrainie

Niesiemy pomoc humanitarną Ukrainie poprzez transporty artykułów spożywczych, leków i innych produktów potrzebnych do życia dla ludności cywilnej. Jeśli masz na sercu pomoc Ukrainie możesz to zrobić w następujący sposób:

 • Wsparcie finansowe (przelew na konto wspólnoty z dopiskiem "Na pomoc Ukrainie")
 • Wsparcia w zakupie towarów - wyszukiwanie najlepszych możliwości
 • Wsparcie procesu segregowania towaru oraz jego składowania - może masz wolne pomieszczenie, w którym można byłoby przez około 3 tygodnie składować towar?
 • Pomoc przy pakowaniu samochodów
 • Pomoc jako kierowca - na terenie Polski lub na wyjazd docelowy na Ukrainę

Pastor i starsi

Rafał Zabłocki

Pastor Zboru Dom Boży, mąż Małgosi i tata czwórki dzieci. Za namową żony uczy się latać na paralotni, co dostarcza mu niemało adrenaliny - niemal tyle co bycie pastorem! Zdecydowanie ścisły umysł a mimo to nie boi się ponadnaturalnych doświadczeń Boga, które wykraczają poza ludzki rozum.

Ireneusz Maliszewski

Mąż Ani i ojciec trzech córek. Absolwent Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Interesuje się kulturą żydowską i judaizmem mesjanistycznym. Studiuje języki biblijne – hebrajski i grecki – oraz ma zamiłowanie do odkrywania pierwotnego znaczenia tekstu Biblii.

Robert Rafałko

Zadowolony mąż i tata dwójki dzieci. Jego pasją jest budowanie solidnych fundamentów dla każdego człowieka w oparciu o Słowo Boże i osobistą relację z Bogiem. Ma serce nakierowane na słuchanie głosu Bożego w danej sytuacji, w której znajduje się on sam i cały Kościół. Zależu mu na wzroście poszczególnych osób w Kościele i budowaniu relacji w małych grupach.

Tatiana Białek

Z wykształcenia ekonomista, z zawodu przedsiębiorca. Patrzy całościowo na Kościół. Zależy jej na tym, aby każdy w Kościele rozpoznał swoją odpowiedzialność oraz namaszczenie i usługiwał w nim. Tęski za tym, żeby Kościół funkcjonował jak "wzajemnie się zasilające stawy".

Wesprzyj nas!

 • Kościół Boży w Chrystusie, Zbór "Dom Boży"
 • Nr konta: 71 1020 1097 0000 7402 0107 1240
 • IBAN: PL71 1020 1097 0000 7402 0107 1240
 • Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW

Kontakt

 • Kościół Boży w Chrystusie, Zbór "Dom Boży"
 • Adres: ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa
 • E-mail: dombozy@kbwch.pl